ઓફિસ શો

અમારી કંપનીની સેલ્સ ઓફિસ
ઉમેરો: 20-21 માળ, Yihe Huilin Wan Office Building, 3rdરિંગ સાઉથ રોડ, ક્વાનશાન ડિસ્ટ્રિક્ટ, ઝુઝોઉ, જિઆંગસુ, ચીન

યિહે હુઈલિન વાનનો 7મો-22મો માળ ઓફિસ બિલ્ડિંગ છે.સ્ટીલ ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર અપનાવવા માટે ઝુઝોઉમાં તે પ્રથમ પ્રોજેક્ટ છે.અમારી કંપની સમગ્ર બિલ્ડિંગના પડદાની દિવાલના કામ માટે જવાબદાર છે.હળવા ગ્રે લો-ઇ ડબલ-લેયર હોલો ગ્લાસ પડદાની દિવાલ આધુનિક અને સરળ સ્થાપત્ય શૈલી ધરાવે છે.

zse6
zse3
zse1
zse5
zse2
zse8
zse4
zse
zse7